DU LỊCH

DANH SÁCH CÁC RESORT ĐẸP GIÁ TỐT:

🏖  NOVAWORLD PHAN THIẾT:

1. BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 2PN NWP.1.2-SP02:

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 2PN+1 NỆM FREE NWP.1.2-SP02

2. BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 3PN, NWP.1.2-SP04:

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 3PN MÃ NWP.1.2-SP04

3. BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 2PN, NWP.1.2-SP01:

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 10×20, 2PN+1 NỆM FREE – MÃ NWP.1.2-SP01

4. BIỆT THỰ SONG LẬP 8×20, 3PN, AMIS VILLA

BIỆT THỰ SONG LẬP 8×20, 3PN NOVAWORLD PHAN THIẾT